De bewoners rondom het Wilsonsplein ontvingen eind januari een brief van Liander over geplande werkzaamheden in februari.
Het beschreven werk omvatte graafwerkzaamheden t.b.v. nieuwe leidingen en het plaatsen van een transformatorhuis (een soort peperbus van ca 5 m hoog en met een doorsnede van zo’n 2 m).
Echter de graafwerkzaamheden en de fundering t.b.v. die beoogde peperbus waren al gereed toen de brief werd ontvangen.
De graafwerkzaamheden t.b.v. de nieuwe leidingen moeten nog beginnen

Een bewoner wendde zich tot zowel de gemeente als tot Liander. Volgens de gemeente was er een vergunning voor de peperbus verleend en volgens Liander waren omwonenden in februari 2018 per brief geïnformeerd over hun voornemens. Niets aan de hand dus.

Wij wonen in onze wijk in een gebied met ‘een beschermd stadsgezicht’ en je mag van de gemeente niet zomaar iets aan je huis of in de openbare buitenruimte veranderen.
Daar dient dan eerst een vergunning voor te worden aangevraagd.

Op woensdag 13 februari werd de peperbus door een hoogwerker geplaatst en reageerden meer bewoners naar de wijkraad omdat tot nu toe niemand zich geïnformeerd weet over de komst van deze peperbus.

De wijkraad heeft n.a.v. de reacties van omwonenden de kwestie aangekaart bij de gemeente en intern wordt er nu bij de gemeente onderzoek gedaan naar de wijze van informeren van bewoners door Liander, de vergunningaanvraag van Liander en de vergunning verlening door de gemeente.

De werkzaamheden van Liander hebben eerder in onze wijk tot beroering geleid I.v.m. een slechte communicatie en een onduidelijk proces van vergunningverlening.
Mogelijk is dit een nieuw hoofdstuk.
Wordt vervolgd.